Djotiš je izvorna znanost o naši življenjski poti, ritmih, ki jih živimo, našem poslanstvu (dharmi) in naši karmi.

soncni_sistem

Vedska astrologija Djotiš* (izgovarjamo “džjotiš”) je izvorna znanost, katere središče so bili ljudje, nosilci vedskega znanja, ki jih je časovno zelo težko umestiti v prostor. Gre za izvorna znanja, ki so jih vedski modreci – rishiji, prepoznali v sebi, v svoji zavesti kot del znanja  iz celotnega vesolja.

Gre za skupek impulzov, pri katerih ni ločnice med zunanjim in notranjim znanjem, potrebno pa je še dodati, da je bilo »branje«  tega znanja dejansko prepoznavanje. Vedeli so, da se je potrebno zgolj potopiti v globine lastne zavesti, kjer najdemo prav vse informacije. In postopno je postalo jasno, da je spoznanje teh struktur dejansko spoznanje božanske strukture. In ravno preko djotiša to znanje žari v svet. V njem prepoznamo mnoge duhovne resnice in znanje, ki so izven okvirov časa.

Vedski modreci so vedeli, da bo zavest ljudi s časom padla in da ne bo več dostopa do tega znanja, zato so iznašli način, da so to znanje pretvorili v izjemno natančen matematičen sistem, ki je preko razumevanja in učenja dandanes dostopen vsem nam, ki smo se ga pripravljeni naučiti. Dandanes so zato v pomoč računalniški programi in knjige kot napotki za branje programa oz. simbolov, njihovo »kombiniranje« in končno razumevanje v taki obliki, da je možno iz te gore znanja izluščiti informacije koristne posameznikom.

* vedska ali indijska astrologija, zapisano tudi kot Jyotish, Džjotiš, Djotish, Džotiš, Jotiš ali Đjotiš

E-PRIJAVA NA SVETOVANJE

Kdaj se poslužimo tega znanja / informacij?

Ponavadi takrat, ko nam je težko, ko smo naleteli na probleme, težave…morda na področju partnerstva, službe ali pa lastnega zdravja. Ko nekako iščemo izhod iz situacije. Ali pa morda, ko smo na neki prelomnici, ko ne vemo kam bi krenili, kje se bo za nas bolje izšlo? Djotiš pomeni svetloba oz. je kreator svetlobe. Djotišin (tisti, ki pozna znanje džjotiša) nam narahlo odstre pogled v prihodnost, nam posveti na našo pot, da se ne spotikamo več in da ne iščemo zavezanih oči vrata, ki so morda tik pred nami.

Ganesh

Razlika med zahodno astrologijo in djotišem

Razlik med obema je precej, v tem kontekstu bi omenila zgolj dejstvo, da zahodna astrologija uporablja tropski zodiak (zodiak je razdelitev na dvanajst znakov), djotiš pa izvorni oz. sideralni zodiak. Sideralni zodiak (nepomični) je natančnejši in temelji na tisočletnih izkušnjah. Pomični in nepomični zodiak se pokrijeta enkrat v 25870 ali 27000 letih (zadnjič okoli Kristusovega rojstva). Omeniti velja še to, da sideralni zodiak uporabljajo vedski, kitajski, arabski astrologi ( 90 % vseh svetovnih astrologov).

Zakaj djotiš ni vedeževanje?

Napovedovanje prihodnosti nas vklene v nek čas in prostor, ko lahko samo čakamo in se veselimo ali bojimo prihodnosti. In če je prihodnost res določena, zakaj naj bi jo potem sploh spoznali? Če se nekaj mora zgoditi, zakaj bi se s tem obremenjevali? Če nas čaka kaj lepega, bomo morda nehali delati dobro, ker naj bi lepo samo prišlo…in če nas čaka slabo, bomo sedli v kot in s strahom čakali na dan »d«? Poleg tega ste morda že doživeli, da vam je bilo nekaj napovedano, zgodilo pa se je nekaj drugega.. Takrat rečemo, da je bila vedeževalka slaba oz. je bila dobra, če je uganila! Bistveno pri tem je, da vedeževanje (če je vedeževalka »dobra«) vedno temelji na naših dejanjih oz. slogu življenja, ki ga imamo sedaj in zanemari, da lahko marsikaj s svojo svobodno voljo, ki nam je vsem dana, spremenimo.

Kljub temu, da nam djotiš osvetli prihodnost namen djotiša nikoli ni napovedovanje prihodnosti ampak povečanje svobodne volje, s katero sami oblikujemo svojo prihodnost. Z znanjem djotiša razumemo svojo preteklost, sprejmemo svojo sedanjost in sokreiramo svojo prihodnost. Gre za aktivno vlogo posameznika: z drugačnim delovanjem v sedanjosti spreminjamo svojo prihodnost! Lahko bi trdili, da lahko izbiramo svojo prihodnost! Nismo več sovozniki v avtu, ampak vzamemo volan v svoje roke! Prav vsak to zmore! Djotiš pozna in nudi mnoga orodja, ki nam pri tem pomagajo.

Kaj je natalna karta?

Natalna karta oz. Janma kundali je slika neba v trenutku našega rojstva. V njej so oznake planetov (grah), ki so postavljeni v različne hiše (bhave) in med seboj tvorijo določena razmerja. Slika neba v trenutku rojstva je matrica našega življenja, je kodiran zapis – DNK naše duše, kaj prinašamo v to življenje. Lahko bi rekli, da je to naša »osebna izkaznica«, pa tudi kartica naših priložnosti.

Natalna_karta2

CENA SVETOVANJA s predstavitvijo natalne karte je 89 EUR!

Za svetovanja na daljavo – Skype, je potrebno izvesti vplačilo pred seanso. Nakazilo na TRR : SI56 6100 0000 6467 822, odprt pri Delavski hranilnici na Marta Perčič, s.p., Cankarjeva cesta 48, Senovo.

Kaj zajema: več v zavihku “Svetovanje”.

Ponovno svetovanje oz. ponovljen osebni razgovor pri meni: 45 EUR za prvo uro in dalje za vsako nadaljno 25 EUR (za cca 2 uri torej 70 EUR).