Vastu je znanost o povezavi človeka s prostorom, v katerem biva.

Vastu_tloris_purushan

Vastu – znanost zapisana v Vede

Modreci stare Indije izpred več kot pet tisoč let, so verjeli, da oblikovanje stavbnega prostora pomembno vpliva na ljudi, ki v tej zgradbi bivajo. Skozi generacije so vedski arhitekti in gradbeniki vedno znova potrjevali to trditev. Več tisoč let je elita v Indiji uporabljala to dragoceno znanje, ki pa je bilo na podlagi vdorov drugih narodov na območje Indije za dolga leta odrinjeno na rob. Pa vendar to znanje ni ostalo za vedno izgubljeno. Znanje Vastuja je vtkano v zgradbe in civilacije, ki se jih spominjamo in jih odkrivamo dandanes: piramide v Egiptu, civilizacija Majev, Rimski Kolosej, Grški Panteon in najbolj znana zgradba grajena po principih Vastuja: Tadž Mahal – kot najbolj znane zgradbe oz. naselbine.

Tudi visoki venci Himalaje niso ustavili vedskega znanja, tako je znanje Vastuja prišlo tudi na območje Kitajske, kjer pa se je to, več kot 5 tisočletno znanje prelilo v nam zahodnjakom bolj znani FENG ŠUI, ki pa se je prilagodil lokalnim razmeram in se osredotočil zgolj na kroženje energij v prostoru, kar je le majhen delček celotnega znanja, ki ga Vastu ponuja. Znanje Feng Šuja pa se je precej razširilo na zahod.

Vastu tako predstavlja najbolj razvito znanje o povezavi med človekom in prostorom, v katerem človek biva. Skozi tisočletja se je to izvorno znanje prilagodilo času in ljudem, ki dandanes živimo. Nastal je VASATI – obsežen arhitektonski koncept, ki temelji na Vastuju in je prilagojen današnjemu času in naši geografski širini – lahko bi rekli da je prilagojen potreban sodobnega zahodnjaka.

Vastu_hisa

Vasati smatra hišo kot mikrokozmos v katerem so ujete vse energije, ki delujejo v vesolju in kot take vplivajo na človeka. Ker je vsak človek edinstven, mora biti edinstveno tudi oblikovanje prostora za točno določeno osebo/družino. Niti zavedamo se ne , da nam življenje v veliki meri kreirajo arhitekt in urbanisti, ki dandanes oblikujejo stavbni in okoljski prostor. Hiša je telo človeškega telesa zato ne more biti vseeno kakšna je, kje je locirana, kje imamo vhod, kje spalnico, kuhinjo, shrambe. itd. Hiša je kot živo bitje prežeta z energijo, polna je vibracij kot je polno vibracij tudi naše telo – energije se prelivajo… Le naše oko pač ne more zaznati tega gibanja, zato vse okoli nas vidimo kot statično, togo in ločeno.

E-PRIJAVA NA SVETOVANJE

Kaj obsega Vastu/Vasati?

Vastu nam nudi več kot le informacijo o stanju energije v domu ali izven doma (kot npr Feng Šui) in zajema:

  • fizični nivo (Prostore ločimo po funcionalnosti (kuhinja, kopalnice, dnevna soba).),
  • energetski nivo (Vsak prostor nosi svojo energijo. Na energijo v prostoru vpliva geometrija in simetrija prostora, urejenost, prisotnost naravnih elementov, urejenost interiera, položaj vrat in oken v prostoru.),
  • karmični nivo (Prostor v sebi nosi in skladišči vsako misel in vsak dogodek, ter ga časovno usklajenega sporoči posamezniku. Karmični nivo vastuja je v bistvu stična točna med astrologijo in Vastujem),
  • duhovni nivo (Bivalni prostor urejen skadno z Vastu načeli omogoča duhovni napredek stanovalca.),
  • vse pozitivne in negativne vplive narave (Ne glede za kakšen objekt gre, je potrebno, da je usklajen z zakonitostmi narave (geofizični energetski tokovi, gibanje sonca in drugo).),
  • vplive petih naravnih elementov (Vastu upošteva pet naravni elemetov: eter, voda, zemlja, zrak, ogenj.),
  • planetarne vplive (V Vastuju se uporablja devet planetov, od katerih vsak vlada določenemu delu stanovanja ali hiše in določenemu prostoru. Pomembno je, da so prostori v hiši razvrščeni v skladu s planetarnimi vplivi.),
  • vladarje osmih smeri neba (Vsaka stran neba ima svojega vladarja in hiša zgrajena po Vastuju mora zadostiti tudi zahetvi posameznega vladarja.).

Poleg tega še Vastu upošteva harmonijo prostorov, ki jo dosežemo z pravilnimi proporci, vpliv barv in svetolobe v prostoru in še druge dejavnike.

Vastu_purushan

Vastu pravi da ima prostor moč, da na površje povleče naše potenciale ali pa da jih zatre. Prostor razlaga kot živo bitje – Vastu Puruša ali duh prostora.