Za koga?

Znanje Vastu-ja je koristno za vse, ki se odločate za nakup zemljišča, nakup ali gradnjo hiše oz. kateregakoli drugega objekta (poslovne stavbe, vikenda ipd.). Prav tako nam znanje Vastu-ja koristi, kadar se odločate za preoblikovanje ali prerazporeditev prostora. Vastu svetovanje je primerno za vse, ki želite doseči ravnotežje, pozitivno energijo, blagostanje in obilje v vaših prostorih.

   

Pred nakupom zemljišča je priporočljivo preveriti

 • lego, nagib in obliko zemljišča,
 • zgodovino zemljišča,
 • kvaliteto zemljišča,
 • objekte v okolici,
 • ulice, ceste, reke, hribe.

Pred gradnjo hiše je priporočljivo

 • uskladiti gradbeni načrt z zahtevami Vastuja,
 • določiti položaj hiše na zemljišču,
 • določiti položaj glavnega vhoda na zemljišče,
 • izračunati ustrezen trenutek za gradnjo hiše.

Kadar pa je hiša že postavljena, je naloga Vastu svetovalca, da priporoča ustrezne korektivne ukrepe, s katerimi se zmanjšajo negativni vplivi in povečajo pozitivni.

   

Tako se lahko priporoča:

 • sprememba namembnosti prostora,
 • premestitev določenega pohištva,
 • uporaba ustreznih barv,
 • postavitev zelenja, dišavnic
 • preureditev okolice,
 • nameščanje janter idr.