Zdravljenje po časovni liniji – regresoterapija TLH

TLH ali  Theta Line Healing

Gre za tehniko, pri kateri vas vodim skozi sprostitev v Theta možgansko stanje (nezavedni spomin) in od tu dalje v prejšnje, sedanje (nastanek morebitne travme) ali prihodnje življenje. Tehnika je podobna regresiji, ki pa se ukvarja zgolj s preteklimi življenji in ni toliko struktuirana za namen hkratnega zdravljenja. Namen izvajanja te tehnike je razrešitev travm ali problemov, ki se nam v življenju ponavljajo in kreiranje drugačne bodočnosti. Lahko pa jo uporabimo tudi kot tehniko za pospešitev osebnega oz. duhovnega razvoja.

Tehniko je razvil Sal Rachel, duhovni učitelj, zdravitelj, medij, skladatelj, pisatelj, jasnovidec. Gre za zdravljenje naše duše in hkrati vseh naših teles (mentalno, čustveno, astralno, energetsko, kavzalno…). V kolikor si želimo več uspeha v življenju, jo lahko izvajamo kot spajanje preteklih (sedanjega) in prihodnjih življenj.

V tej terapiji vstopamo v Theta možgansko stanje, to je v  je stanje nezavednega spomina, kjer so spravljeni vsi spomini in vsa doživetja tega in preteklih življenj. Realen je toliko, kot je realna naša sedanjost, le da je dostop do njega v stanju budnosti izbrisan oz. za večino ljudi nemogoč, ker bi nas preveč zmedel. Otroci, ki se rodijo, še imajo ta dostop, potem pa počasi bledi oz. se ta vrata zaprejo. Z razlogom, kar pa ne pomeni, da to ne obstaja.

Sama teorija zdravljenja po časovni liniji temelji na izsledkih kvantne fizike, da delci, tudi če so prostorsko ločeni, dejansko to niso. Če vplivamo na del delčka, to isto občuti tudi drug delček, ki smo ga predhodno ločili od celote. Ločenosti torej ni. V TLH tehniki torej ni prostorske ločenosti, hkrati pa tudi ni časovne ločenosti, kar je  mnogim težko sprejeti. V tej tehniki zavestno  vplivamo na preteklost, posledično pa tudi sedanjost in prihodnost.

Vedeti moramo, da dogodkov ne moremo (in nam jih ni dovoljeno) spremeniti, saj so se že zgodili, lahko pa vplivamo na doživetje trenutka v preteklosti in to drugačno doživetje sedaj spremeni našo sedanjost in vpliva na prihodnost.

V  našem trenutnem življenju bi bil primer tega (kako preteklost vpliva na sedanjost), da nas je nekdo prizadel in posledično imamo zamero v sebi, ki barva našo sedanjost in prihodnost. Če pa se vrnemo v sam dogodek in ga skušamo pogledati iz drugega zornega kota, nam ta pogled morda poda drugačno sliko – sedaj razumemo (če in kadar razumemo), da je ta izkušnja bila potrebna in da morda ta oseba nikakor ni želela nas prizadeti in je ravnala tako, ker drugače ni zmogla ali znala. Sedaj razumemo, imamo širši vpogled in v trenutku lahko spremenimo sliko. In nimamo več zamere ali slabega občutka, lažje nam je in smo srečnejši v tem pogledu. Drugačna perspektiva nam je omogočila drugačno percepcijo. TLH tehnika je podobna, le da gremo tudi v preteklo življenje in da ne potrebujemo  mentalnega razumevanja dogodka, dejansko vas vodim tudi v zdravljenje – čeprav morda na tisti točki ne verjamete (in ne rabite) verjeti, da bo zdravljenje res uspešno.

Zdravi se duša, ne gre za neko umsko prepričevanje ali trud, da bi razumeli – to je bistveno in to je tisto, kar naredi terapijo tako uspešno!

Podobno tudi v joga terapiji – kaj jo dela tako uspešno? Da ne vplivamo le na fizično in mentalno telo (zdravila in pogovor) ampak tudi na ostala telesa (energetsko in tudi globlja telesa, ki se jih lahko dotaknemo le v stanju sprostitve oz. meditacije. Tako ozdravimo vse svoje plasti, ki sestavljajo našo celoto.

Katera področja najbolj uspešno pozdravimo? To so strahovi in fobije, tu se najprej in najbolje čuti rezultat, dejansko pa se lahko pozdravi vsako področje, ki nam povzroča težave, bolezni – seveda odvisno od posameznika.

Kako dolgo traja učinek? Učinek je trajen, saj ne gre za zdravljenje z bioenergijo ali podobno. Odvisno pa je, koliko smo uspeli v celoti na prvi terapiji pozdraviti in koliko našemu egu uspe, da nas prepriča, da se ni nič posebnega zgodilo in nas vrača v smeri starih tirnic – nikoli pa več na iste, ker del sebe (dušni zapis) smo vendarle za stalno pozdravili. Lahko pa na površje splava nov problem, s katerim bi se srečali veliko kasneje, saj gre za pospešen dušni razvoj.

Kako globoko bomo prišli oz. kako temeljito bomo počistili? To je odvisno od vas in vaše pripravljenosti. Težko je predvidevati vnaprej. Dobro je terapijo ponoviti oz. imeti 3 do 4 terapije, ampak že prva terapija daje rezultate.

Najbolje je delati z osebnim kontaktom – torej skupaj z mano v prostoru, ki ga temu primerno pripravim, možno pa je tudi delo na daljavo (Skype). V primeru Skypa vam moram dati še posebna navodila za primer, da se linija med povezavo izgubi.

 

 

Več o tej terapiji, ki jo predstavi avtor Sal Rachele:

Cena terapije:

60 EUR (priporočena cena s strani avtorja je 60 – 95 EUR za Vzhodno Evropo, kamor se po svojih karakteristikah glede na standard uvršča tudi Slovenijo, čeprav ne spada direktno med V Evropske države).

Posebna poletna cena, ki velja od maja 2018 dalje do jeseni: 35 EUR!

Možne so naslednje različne terapije:

  •  terapija za razrešitev travm, problemov, težav;
  • terapija za osebno oz. duhovno rast;
  • spajanje s prihodnjim življenjem, ki vam  pomaga kreirati življenje, kakor si ga želite – to svetujem po vsaj eni terapiji razrešitve osebne težave oz. terapije za duhovno rast.

Vse terapije trajajo približno 60 – 90 minut minut – skupaj z uvodom in pogovorom.

Osebe, ki so izkusile terapijo časovne linije, poročajo o spremembah na celični ravni; razrešitve fobij; genetske spremembe, ki so lahko prej dolga leta povzročale bolezni; razrešitve in izboljšanje prirojenih šibkosti, ter odpravljanje raznih drugih tako imenovanih neozdravljivih bolezni. Včasih zadošča ena terapija, včasih pa potrebujete tri do štiri terapije za popolno razrešitev – povsem odvisno od posameznika.

Se sliši prelepo, da bi bilo realno možno? Želim si, da čimveč ljudi izkusi pozitivne učinke, zato je (tudi polna) cena zaenkrat še zelo ugodna. Ničesar ne morete izgubiti, če se zgodi, da na proces notranje še niste priravljeni, boste vseeno doživeli zelo prijetno meditacijo, zdravljenje pa se je vseeno pričelo, čeprav v trenutku terapije tega še ne veste.

Lahko jo izvajamo osebno (studio Qlandija Krško oz. Senovo), če pa ste od daleč, pa lahko tudi preko Skypa – v tem primeru vam pošljem še dodatna navodila za primer, da se Skype linija vmes prekine

Kontakt: marta@percic.si, naslovite TLH tehnika, lahko tudi preko FB. V sporočilu zapišite ali želite razrešitev problema ali kreiranje za vas najboljše bodočnosti ali terapijo za  osebno in duhovno rast (ločene tehnike), nakar vam pošljem pojasnilo in navodilo za pripravo pred seanso ter možne termine. Pripišite obvezno tudi: ali želite preko Skypa ali osebno ter ali dopoldan ali popoldan.

Diskretnost je zajamčena, k temu me zavezuje osebna etika.

.