Meditacija po časovni liniji – TLH

TLH ali  Theta Line Healing

Gre za tehniko, pri kateri vas vodim skozi sprostitev v Theta možgansko stanje (nezavedni spomin) in od tu dalje v prejšnje, sedanje (nastanek morebitne travme) ali prihodnje življenje. Tehnika je podobna regresiji, ki pa se ukvarja zgolj s preteklimi življenji in ni toliko struktuirana za namen hkratnega zdravljenja. Namen izvajanja te tehnike je

  • razrešitev travm ali problemov, ki se nam v življenju ponavljajo,
  • kreiranje drugačne bodočnosti,
  • tehnika za pospešitev osebnega oz. duhovnega razvoja.

TLH  lahko lepo dopolni Djotiš svetovanje. S pogledom v natalno karto odkrijemo ključen problem, ki ga je dobro razrešiti v tem času. Djotiš sam po sebi nudi mnoga orodja, vendar pa tehnika sama omogoči, da se lahko problem v veliki meri razreši že po enem srečanju.

Tehniko je razvil Sal Rachel, duhovni učitelj, zdravitelj, medij, skladatelj, pisatelj, jasnovidec. Gre za zdravljenje naše duše in hkrati vseh naših teles (mentalno, čustveno, astralno, energetsko, kavzalno…). V kolikor si želimo več uspeha v življenju, jo lahko izvajamo kot spajanje preteklih (sedanjega) in prihodnjih življenj.

V tej meditaciji vstopamo v Theta možgansko stanje, to je v  je stanje nezavednega spomina, kjer so spravljeni vsi spomini in vsa doživetja tega in preteklih življenj. Realen je toliko, kot je realna naša sedanjost, le da je dostop do njega v stanju budnosti izbrisan oz. za večino ljudi nemogoč, ker bi nas preveč zmedel. Otroci, ki se rodijo, še imajo ta dostop, potem pa počasi bledi oz. se ta vrata zaprejo. Z razlogom, kar pa ne pomeni, da to ne obstaja.

Sama teorija TLH temelji na izsledkih kvantne fizike, da delci, tudi če so prostorsko ločeni, dejansko to niso. Če vplivamo na del delčka, to isto občuti tudi drug delček, ki smo ga predhodno ločili od celote. Ločenosti torej ni. V TLH tehniki torej ni prostorske ločenosti, hkrati pa tudi ni časovne ločenosti, kar je  mnogim težko sprejeti. V tej tehniki zavestno  vplivamo na preteklost, posledično pa tudi sedanjost in prihodnost.

Vedeti moramo, da dogodkov ne moremo (in nam jih ni dovoljeno) spremeniti, saj so se že zgodili, lahko pa vplivamo na doživetje trenutka v preteklosti in to drugačno doživetje sedaj spremeni našo sedanjost in vpliva na prihodnost.

V  našem trenutnem življenju bi bil primer tega (kako preteklost vpliva na sedanjost), da nas je nekdo prizadel in posledično imamo zamero v sebi, ki barva našo sedanjost in prihodnost. Če pa se vrnemo v sam dogodek in ga skušamo pogledati iz drugega zornega kota, nam ta pogled morda poda drugačno sliko – sedaj razumemo (če in kadar razumemo), da je ta izkušnja bila potrebna in da morda ta oseba nikakor ni želela nas prizadeti in je ravnala tako, ker drugače ni zmogla ali znala. Sedaj razumemo, imamo širši vpogled in v trenutku lahko spremenimo sliko. In nimamo več zamere ali slabega občutka, lažje nam je in smo srečnejši v tem pogledu. Drugačna perspektiva nam je omogočila drugačno percepcijo. TLH tehnika je podobna, le da gremo tudi v preteklo življenje in da ne potrebujemo  mentalnega razumevanja dogodka.

Podobno tudi v jogi – kaj jo dela tako uspešno? Da ne vplivamo le na fizično in mentalno telo (zdravila in pogovor) ampak tudi na ostala telesa (energetsko in tudi globlja telesa), ki se jih lahko dotaknemo le v stanju sprostitve oz. meditacije. Tako ozdravimo vse svoje plasti, ki sestavljajo našo celoto.

 

 

 

 

 

Več o tej tehniki, ki jo predstavi avtor Sal Rachele:

Cena:

60 EUR (priporočena cena s strani avtorja je 60 – 95 EUR za Vzhodno Evropo, kamor se po svojih karakteristikah glede na standard uvršča tudi Slovenijo, čeprav ne spada direktno med V Evropske države).

 

Diskretnost je zajamčena, k temu me zavezuje osebna etika.

.